Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Harteman Holding heeft als doel al haar activiteiten op maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Deze omvangrijke term uit zich binnen onze organisatie in een aantal speerpunten, waaronder:

Veiligheid:

Het voornaamste doel binnen de Harteman-bedrijven is het waarborgen van veiligheid voor onze mederwerkers, collega's en werkomgeving. Om dit te bewerkstelligen voeren van een proactief beleid op het gebied van Veiligheid en Gezondheid waarin naar continue verbetering wordt gestreeft.

Milieu:

Door milieubewuste en toekomstbestendige investeringen wordt door Harteman een substantiële bijdrage geleverd welke wordt versterkt door continue optimalisatie van onze uitvoeringsprocessen.

Toekomst:

Harteman investeert in de opleiding van haar medewerkers. Zo bieden wij leer- / werkplaatsen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens faciliteren wij duale studies op MBO en HBO niveau. Dit alles om kennis binnen Harteman op hoog niveau te houden. 

CO2-beleid:

"Samenwerken aan uw leefruimte", zo luidt de slogan van de firma Harteman. In het verlengde van deze slogan past de uitspraak "Samen zorgen voor minder CO2". Een maatschappelijk verantwoorde, milieubewuste leefomgeving staat immers bij Harteman hoog in het vaandel. Wij hebben afgelopen periode een gedegen CO2-beleid en plan van aanpak ontwikkeld waarmee wij de CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten kunnen verminderen.

 

Laatste artikelen

Energiemanagementprogramma 2018-2022

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor Harteman in het zorg dragen voor het milieu, een positief aandeel hebben in de maatschappij en het stimuleren van activiteiten en verenigingen door middel van sponsoring en inzet van materieel. Denk hierbij aan het terugdringen van de CO2, inzet van materi...

Lees meer

Voortgang CO2 beleid 2018

Voor ons materieel, elektrische gereedschappen en verwarming van ons pand hebben wij brandstoffen nodig. Door het gebruik van fossiele brandstoffen komt  er CO2 de lucht in, wat het zogenaamde “broeikaseffect” veroorzaakt. Voor een deel heeft al het leven op aarde dit broeikaseffect nodig...

Lees meer