Voortgang CO2 beleid 2020

Vanaf 2015 zijn wij gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, een certificaat waar wij erg trots op zijn. Daarnaast vinden wij het als bedrijf zijnde onze verantwoordelijkheid om onze CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid geworden om daar continu aandacht voor te hebben en na te gaan waar mogelijkheden liggen voor een verdere reductie van onze CO2 emissie.

Wij zijn ons bewust van het feit dat het dieselverbruik van onze vrachtwagens en graafmaterieel het grootste aandeel heeft binnen ons bedrijf in de CO2 uitstoot. Voorkomen kunnen wij dit niet naar de huidige technieken, maar wij kunnen wel zo zuinig mogelijk omgaan met deze brandstof. Zo houden wij onder andere de technische ontwikkelingen ten behoeve van de CO2 reductie en de haalbaarheid voor onze organisatie daarvan nauwkeurig bij. Al meer dan 10 jaar gebruiken wij Ad Blue om ons materieel en vrachtwagens schoner en zuiniger te laten rijden. Al onze vrachtwagens beschikken over een euro 6 motor en onze graafmachines hebben een Tier 4 motor waardoor deze nog zuiniger zijn in het verbruik. Vanaf 2017 voegen wij X-mile aan onze brandstof toe, waardoor er naar verwachting 5 tot 8% minder brandstof nodig is voor ons materieel en wagens.

Van ons bedrijfspand werd, toen wij starten met onze certificering, door het gebruik van elektriciteit voor verlichting het meeste CO2 uitgestoten. Inmiddels is al onze verlichting vervangen door LED en is ons totale elektriciteitsverbruik aanzienlijk omlaag gegaan. Er heeft door het gebruik van LED een verschuiving plaatsgevonden naar onze desktop’s die nu het grootste aandeel hebben in de CO2 uitstoot van ons kantoor. Sinds 2017 zijn wij overgegaan op windenergie uit Nederland waarmee onze CO2 emissie ten gevolge van elektriciteitsverbruik 100% is gereduceerd.

Naast technische mogelijkheden heeft het bewust omgaan met onze grondstoffen een zeer belangrijk aandeel in de reductie van de CO2 emissie. Zo proberen wij CO2 emissie te verminderen door “lege” ritten (zonder vracht) zoveel mogelijk te voorkomen en kiezen we, waar mogelijk, voor de meest efficiënte routes. Ook transport per schip behoort tot onze mogelijkheden. Per ton vracht levert dit aanzienlijk minder CO2 uitstoot op dan transport per as en er is geen last van files op de weg. Verder zijn onze machinisten en chauffeurs zich van bewust van de invloed van hun rijstijl en hun wijze van draaien op het brandstofverbruik en daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot. Hiermee hebben zij een grote invloed op de reductie van onze CO2 uitstoot.

Om na te gaan of onze maatregelen effect hebben, monitoren wij onze CO2 emissie tweemaal per jaar. Aan het begin van ieder jaar stellen wij een emissie-inventarisrapportage op van het voorgaande jaar. Deze kunt u terug vinden op deze pagina van onze website.  Ook maken wij halverwege het jaar een inschatting wat onze CO2 emissie gaat worden voor het betreffende gehele jaar. Dit doen wij aan de hand van de gerealiseerde uitstoot van het eerste half jaar. Zo zien wij een gestage afname van de CO2 uitstoot van al ons graafmaterieel, vrachtwagens en bedrijfswagens over de afgelopen jaren. Onze doelstelling is een reductie te bereiken van 10% ton CO2 per miljoen euro omzet in het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 2017. Met de maatregelen die wij tot nu toe hebben getroffen, verwachten wij dat deze doelstelling ambitieus, maar toch ook haalbaar zal zijn voor ons.


Deel dit artikel