Voortgang CO2-beleid Harteman

Halverwege het jaar voert Harteman een analyse uit over de voortgang van het CO2-beleid, het CO2 -reductiesysteem en de reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse reviews komen alle onderwerpen zoals beschreven in het handboek van de CO2-prestatieladder aan bod. Ook wordt gecheckt wat de voortgang is van de getroffen maatregelen.

In maart en juli zijn er nieuwe energiebeoordelingen uitgevoerd. Eén van het bedrijfspand en de andere van het machine- en wagenpark. Deze energiebeoordelingen zijn gepresenteerd in de bijlagen 3 en 4 van de emissie-inventarisrapportage van 2014 die op deze site is te downloaden.

In 2014 hebben wij een tweetal vrachtwagens aangeschaft met Euro-6 motoren. Deze motoren hebben een schonere uitstoot en verbruiken minder brandstof waardoor de CO2-uitstoot gereduceerd wordt.

Begin 2014 hebben onze chauffeurs de cursus “Het Nieuwe Rijden” gevolgd met als doel het brandstofverbruik van onze vrachtwagens en de daaraan gerelateerde CO2-emissie terug te dringen. Daarnaast is in juni van dit jaar voorlichting gegeven over zuinig rijden. Op deze wijze werken wij aan de bewustwording van zuinig rijden bij onze chauffeurs van de vrachtwagens en bedrijfswagens.

Het optimaal houden van de bandenspanning van onze vrachtwagens zorgt ervoor dat de vrachtwagen minder brandstof verbruikt en daarbij minder CO2 uitstoot. De bandenspanning controleren wij regelmatig en houden wij op peil.

Voor de vrachtwagens worden de meest efficiënte routes ingepland. Ook hebben onze vrachtwagens vrachten retour om zogenaamde “lege” kilometers te vermijden. Het rijden van “lege” kilometers en onnodige kilometers kost veel brandstof en veroorzaakt onnodig CO2-uitstoot. Ons CO2-beleid is om dit ten alle tijde te voorkomen.

Voordat wij vrachtwagens, graafmachines of bedrijfsauto’s inkopen, letten wij op het brandstofverbruik met als doel materieel in te kopen dat voldoet aan de hoogste eisen op gebied van CO2-uitstoot.

Uit de reviews blijkt dat als wij zo doorgaan wij de doelstelling van 5% reductie per fulltime dienstverband van onze CO2-uitstoot die wij hebben gesteld voor 2017 kunnen behalen.


Deel dit artikel