Samen zorgen voor minder CO2

 

De uitstoot van CO2 is mede verantwoordelijk voor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Steeds meer wordt in de maatschappij het belang ingezien van minder CO2 en worden maatregelen getroffen via de wet- en regelgeving, beleid, afspraken en innovaties om de CO2-uitstoot te beperken.

Harteman wil daarin vooruitstrevend zijn en een actieve bijdrage leveren door de CO2-uitstoot ten gevolge van eigen bedrijfsactiviteiten te reduceren. Hiervoor heeft Harteman  een reductiesysteem ontwikkeld waarin planmatig reductiemaatregelen ingevoerd worden om de doelstellingen die wij onszelf hebben gesteld ter vermindering van de CO2-uitstoot te kunnen behalen. En het liefst nog meer dan de gestelde doelen.

Om deze reductie te kunnen behalen heeft Harteman een inkoopbeleid ontwikkeld. Zo houdt Harteman rekening bij de inkoop van vrachtwagens, graafmachines, bedrijfswagens en ander groot materieel met het brandstofverbruik van de machine. Te denken valt hierbij aan de inkoop van vrachtwagens met euro VI motoren, graafmachines die voldoen aan Tier IV final of EU Stage IV-normen en bedrijfswagens die een lage te verwachten CO2-uitstoot per kilometer hebben. Daarnaast koopt Harteman diesel in waarin een additief is toegevoegd dat een brandstofbesparing van 8% oplevert ten opzichte van gewone diesel. Het materieel dat reeds in gebruik is, wordt onderhouden volgens de fabrieksopgave en het onderhoudsprogramma van de leverancier.

De transporten worden dusdanig ingepland dat onze chauffeurs rijden volgens de meest efficiënte route en altijd met een volle vracht. Ook hebben onze chauffeurs een opleiding “Het Nieuwe Rijden” gevolgd, zodat zij zich bewust zijn van het brandstofverbruik ten gevolge van hun rijden en een zuinige rijstijl toepassen op de weg. Om nauw inzicht te krijgen in het brandstofverbruik, wordt eenmaal per kwartaal de hoeveelheden liters brandstof gemonitord. Dit allemaal om de CO2-uitstoot ten gevolge van het gebruik van brandstof zoveel mogelijk te beperken.

Van het eerste en tweede kwartaal van 2016 heeft Harteman een tweetal reviews opgesteld van het CO2-reductiesysteem en van de CO2-reductiedoelstellingen om na te gaan hoe de voortgang van het CO2-beleid is, in hoeverre maatregelen zijn geïmplementeerd en wat de verwachtingen zijn voor 2016 ten aanzien van het behalen van de doelstellingen.

In de eerste helft van 2016 is Harteman overgegaan op windenergie uit Nederland voor het elektriciteitsgebruik van het kantoorpand, werkplaats en de loodsen. Deze vorm van stroom wordt opgewekt door middel van windmolens, zodat er geen verbranding van brandstoffen hoeft plaats te vinden. Hierdoor vormt er tijdens de opwekking geen CO2 naar de lucht.

Harteman doet mee aan het Energieconvenant Rivierenland en Milieubarometer. In februari 2016 is een bijeenkomst voor het Energieconvenant Rivierenland geweest. Daaraan hebben wij deelgenomen en het was zeer interessant. Er was een leuke film, waarin kinderen hun visie geven over duurzaamheid. Vervolgens kwamen een aantal presentaties over vernieuwingen in de wet- en regelgeving en milieubarometer. Ook werden een aantal mooie ideeën over het groen inrichten van buitenterreinen, openbare wegen en straten gepresenteerd.

In de reviews zijn de verwachtingen voor 2016 ten aanzien van de CO2-uitstoot berekend. De cijfers zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

 

2013

 2014

 2015

2016 (verwacht)

Scope 1

Gasverbruik

9,64

6,31

6,98

8,91

Freon

0,00

0,00

0,00

0,00

Brandstofverbruik vrachtwagens diesel

576,58

512,18

529,66

522,95

Brandstofverbruik grondverzet - diesel

316,37

339,19

297,32

227,63

Brandstofverbruik bedrijfsauto’s diesel

48,05

51,10

71,67

73,79

Brandstofverbruik strooien - diesel

10,46

1,70

1,22

3,23

Brandstofverbruik leaseauto's - diesel

10,67

19,17

13,07

10,25

Overige bedrijfsmiddelen - diesel

26,76

26,91

33,96

36,12

Overige bedrijfsmiddelen - benzine

8,53

8,97

9,62

6,72

Overige bedrijfsmiddelen - LPG

0,71

0,74

2,68

2,36

Propaan

0,06

0,02

0,10

0,13

 

 

 

 

 

Totaal scope 1

1.007,83

966,29

966,28

892,09

Totaal scope 1 afgerond

1.008

966

966

892

 

 

 

 

 

Scope 2

Elektraverbruik -grijs

18,63

13,25

22,49

14,11

Elektraverbruik - groen

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakelijke km privéauto’s diesel

11,78

15,72

Is komen te vervallen

 

 

 

 

Totaal scope 2

30,41

28,97

22,49

14,11

Totaal scope 2 afgerond

30

29

22

14

 

 

 

 

 

Totaal scope 1 & 2

1.038,24

995,26

988,77

906,20

Totaal scope 1 & 2 afgerond

1.038

995

989

906

 

Ten aanzien van de totale emissies wil Harteman 5% reductie bereiken aan het einde van 2017 ten opzichte van 2013. Verwacht wordt een reductie van 132 ton CO2 . Dat is een reductie van 13%. Dit is meer dan de doelstelling en daar is Harteman trots op.


Deel dit artikel