Voortgang CO2 beleid 2018

Voor ons materieel, elektrische gereedschappen en verwarming van ons pand hebben wij brandstoffen nodig. Door het gebruik van fossiele brandstoffen komt  er CO2 de lucht in, wat het zogenaamde “broeikaseffect” veroorzaakt. Voor een deel heeft al het leven op aarde dit broeikaseffect nodig, zodat de aarde voldoende warm is om te kunnen overleven. Maar door het gebruik van fossiele brandstoffen komt er teveel aan CO2 de lucht in waardoor het broeikaseffect als het ware “doorschiet”. Effecten zijn onder andere een meer wisselend weerbeeld, onstuimiger weertypes en stormen, hogere waterstand door het smelten van de poolkappen en overstromingen. De gevolgen voor de aarde en de bewoners zijn enorm groot.

Afgelopen jaren hebben wij diverse maatregelen getroffen om de CO2-emissie ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Zo is er geïnvesteerd in een 4-tal vrachtwagens met een euro-6 motor en 2 stuks graafmaterieel met een tier 4 motor. Deze motoren geven een schonere uitstoot en zijn zuiniger.

Aan de brandstof die wij inkopen wordt X-mile toegevoegd. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de machines en vrachtwagens zuiniger worden in het gebruik van brandstof. Daarnaast hebben onze chauffeurs van de vrachtwagens een opleiding Het Nieuwe Rijden en rij-optimalisatie gevolgd. Het brandstofverbruik wordt nauwkeurig gemonitord en zo nodig worden er verdere maatregelen getroffen om het brandstofverbruik te minimaliseren.

Het kantoor en het bedrijfsterrein worden inmiddels verlicht met LED-verlichting waardoor veel minder elektriciteit nodig is. Ook kopen wij elektriciteit in dat wordt opgewekt met behulp van windmolens uit Nederland. Deze vorm van elektriciteitsopwekking kent geen CO2-emissie waardoor wij meteen een 100% reductie hebben behaald van de CO2-emissie ten gevolge van onze elektriciteitsverbruik.

Een scala aan maatregelen dus, waarmee wij de CO2-emissie willen reduceren om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een schonere en betere leefomgeving. Ook op deze manier geven wij invulling aan onze slogan “Samenwerken aan uw leefruimte”. Dit doen wij tenslotte niet alleen voor onszelf maar ook voor de aarde, de mensen en de toekomstige generaties.

De eerste cyclus van 5 jaar hebben wij inmiddels achter de rug. Per fte (= fulltime dienstverband) hebben wij een reductie bereikt van 5%. Daarmee is onze doelstelling voor 2017 gehaald. De volgende periode is van 2018 tot en met 2022. Doelstelling voor 2022 wordt in totaal 13% reductie. Voor de scope 1 emissies (diesel, benzine en propaan t.b.v. materieel, airco en gas t.b.v. onze verwarming) hebben wij als doel 10% reductie en voor de scope 2 emissies (elektriciteit) 100% reductie in 2022 ten opzichte van 2013.

Halverwege het jaar gaan wij na wat wij mogen verwachten voor het betreffende jaar. Zo kunnen wij zien of wij op de juiste weg zijn ten aanzien van onze CO2-reductie. Dit hebben wij ook voor 2018 ingeschat. In het eerste half jaar van 2018 hebben wij 540 ton CO2-emissie gehad door ons eigen materieel en 182 ton door inhuur. Onze grondverzetmaterieel, zoals graafmachines en shovels hebben het eerste half jaar van 2018 erg goed gedaan. De CO2 emissie is lager dan voorgaande jaren. Kortom, er is netjes gedraaid. Ook voor de bedrijfswagens is een gemiddelde dalende lijn te zien.

Vrachtwagens hebben wat meer verbruik gehad dan wij hadden verwacht. Waarschijnlijk betreft dit een incidentele uitschieter, omdat onze vrachtwagens voorgaande jaren in hun verbruik doorgaans een dalende lijn lieten zien. Wij zijn ermee aan de slag om de oorzaak te achterhalen en verdere daling te bewerkstelligen.

De CO2 emissie voor elektriciteit is in 2018 gereduceerd tot 0 omdat wij zijn overgegaan op windenergie uit Nederland. Per fte verwachten wij voor de scope 1 en 2 activiteiten de doelstelling voor 2022 te kunnen behalen.


Deel dit artikel