Certificaten

 

NEN-EN-ISO 9001

DNV heeft vastgesteld dat het door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan NEN-EN-ISO 9001: 2015 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van materieel met of zonder bijbehorend personeel.

Download certificaat

VCA**


DNV heeft vastgesteld dat het door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. en Haretman Verhuur B.V. gehanteerde VGM-beheersysteem en de toepassing daarvan voldoen aan VGM Checklist Aannemers, versie 2017 6.0 voor het toepassingsgebied:
 • Het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van bemand materieel t.a.v. grondverzet en transport.

Download certificaat

Glynwed

NV Glymwed, producent van het EP-6 microstation, verklaart middels dit certificaat dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. de praktijkervaring heeft gevolgd tot erkenning als IBA-installateur (plaatsen).

Download certificaat

 

BRL SIKB 7000 prot. 7001, 7004, 7005 & 7006

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door de SGS uitgevoerde controles, worden de door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’ voor het toepassingsgebied:

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond, versie 6.0

Protocol 7005: Graven en saneren van de bodem, versie 1.0
Protocol 7006: Uitvoering van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringen, versie 1.0


Download certificaat

Erkend leerbedrijf Weg- en Waterbouw

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Bouw
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
 • Medewerker agrarisch loonwerk
 • Medewerker groen en cultuurtechniek

Download certificaat

Erkend leerbedrijf Verhuur

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Verhuur B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Bedrijfsadministrateur
 • Financieel administratief medewerker
 • Medewerker (financiële) administratie
 • (Junior) accountmanager
 • Commercieel medewerker
 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
Download certificaat

NEN-EN-ISO 14001

DNV heeft vastgesteld dat het door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan milieumanagement ISO 14001: 2015 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van materieel met of zonder bijbehorend personeel.
   
  Download certificaat