Deelname initiatieven "Samen zorgen voor minder CO2"

Betekenis geven aan de slogan “Samen zorgen voor minder CO2” pakt Harteman in brede zin op in haar CO2-beleid. Zo participeert Harteman in een aantal initiatieven conform de eis van 3.D.1 van de CO2-prestatieladder. Zo neemt Harteman actief deel aan een tweetal initiatieven.

Het eerste initiatief is het Energieconvenant Rivierenland. In het Energieconvenant gaan deelnemende bedrijven duurzamer ondernemen door middel van energiebesparing en energiemonotoring. Het project betreft een samenwerking van bedrijven in de regio Rivierenland. Het Energieconvenant betekent veel voor de energiereductie van deelnemende bedrijven. Zo wordt onder andere een energieadviseur ingezet, hulpmiddelen ter beschikking gesteld en kunnen bedrijven onderling informatie uitwisselen. Deelnemers hebben vanuit hun eigen motivatie besloten om 2 % CO2-reductie per jaar te bereiken.

Het tweede initiatief is de Milieubarometer. Het milieubarometermodel is door Stichting Stimular ontwikkeld. De Milieubarometer maakt de milieuprestatie van bedrijven zichtbaar en motiveert bedrijven tot het nemen van milieumaatregelen en aandacht voor milieuzorg. Zo is het mogelijk om de CO2-footprint in kaart te brengen en deze te vergelijken met andere bedrijven uit de branche. Jaarlijks levert Harteman gegevens aan Milieubarometer waaruit de CO2-footprint ontstaat.

Daarnaast is Harteman lid van de SKAO. SKAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. De SKAO is onder andere verantwoordelijk voor het gebruik, ontwikkeling en het beheer van de CO2-prestatieladder.


Deel dit artikel