SAMEN ZORGEN VOOR MINDER CO2 = ELKAAR INSPIREREN EN MOTIVEREN

Foto: Aanleg landgoed Assche Veld te Buurmalsen

Betekenis geven aan de slogan “Samen zorgen voor minder CO2” pakt Harteman in brede zin op. Zo participeert Harteman in een aantal initiatieven conform de eis van 3.D.1 van de CO2-prestatieladder. Voorgaande jaren was Harteman aangesloten bij het “Energieconvenant Rivierenland” en Milieubarometer. Dit waren mooie initiatieven waarbij deelnemende bedrijven duurzamer gaan ondernemen door middel van energiebesparing en energiemonotoring. Dit werd jaarlijks gemeten middels de footprint-tool van Milieubarometer. Het Energieconvenant betekende veel voor de energiereductie van deelnemende bedrijven. Zo werd onder andere een energieadviseur ingezet, hulpmiddelen ter beschikking gesteld en konden bedrijven onderling informatie uitwisselen. Deelnemers hadden vanuit hun eigen motivatie besloten om 2 % CO2-reductie per jaar te bereiken.

Het energieconvenant is met succes eind 2016 afgesloten. De doelstelling van 2% reductie is door de deelnemende bedrijven bereikt. Wij zijn erg trots dat wij deel gehad hebben aan deze motiverende een inspirerende groep bedrijven.

Stichting Nederland CO2 Neutraal

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2-reductie. Volgens de stichting biedt CO2-reductie vele kansen zoals verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparing op de bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie.

De stichting bestaat uit een enthousiaste groep vlotte mensen die meerdere malen per jaar bijeenkomsten organiseren waarbij bedrijven inspiratie kunnen opdoen voor hun CO2-reductie. Om een indruk te krijgen zijn wij op 21 september jl. bij een bijeenkomst geweest in Burgers’ Zoo te Arnhem. De bijeenkomst was zeer leerzaam en erg leuk. Daarom heeft Harteman besloten om lid te worden van deze stichting. Ook sluit Harteman zich via deze stichting aan bij de werkgroep “transport” om dieper in te gaan op mogelijkheden en bijzonderheden ten aanzien van CO2-reductie. Voor meer informatie over deze stichting ga naar https://nlco2neutraal.nl/. Onder de tabblad “blog” kan terug gekeken worden op de door de stichting georganiseerde  bijeenkomsten.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Samen werken aan minder CO2. Dat is de slogan van SKAO. SKAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

De SKAO is sinds 2011 verantwoordelijk voor het gebruik, ontwikkeling en het beheer van de CO2 prestatieladder. Daarnaast houdt deze stichting bedrijven op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, voordelen en trends in de CO2-reductie en de CO2 prestatieladder. De deelnemers maken de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder mogelijk. Harteman draagt hieraan bij door lid te zijn van deze stichting. 

Download hier onze rapportage "Samen zorgen voor minder CO2 is elkaar inspireren en motiveren"


Deel dit artikel