Samenwerken aan uw leefruimte

Samenwerken aan uw leefruimte. Dat is onze slogan. Dit geldt natuurlijk ten aanzien van onze GWW-projecten, zand & grind en onze transportdiensten, maar wij willen dit ruimer zien. Leefruimte is naast een mooie en comfortabele leefruimte ook:

  • de natuur waar wij samen met alle dieren en planten onderdeel van uitmaken;
  • het water wat wij drinken;
  • de bodem en gronden die wij cultiveren of als natuur en recreatie gebruiken;
  • het oppervlaktewater dat een leefomgeving biedt aan allerlei soorten planten en dieren op en in het water;
  • de lucht die wij inademen;
  • het klimaat en de weersomstandigheden waar wij van kunnen genieten of juist niet;
  • mogelijkheden van winning van grondstoffen.

Kortom samenwerken aan uw leefruimte is ook de zorg voor het milieu en een fijne leefomgeving. Daarom richt onze aandacht zich niet alleen op onze projecten, producten en diensten, maar ook op de leefomgeving en het milieu. Een fijne leefomgeving en een goed milieu is tenslotte in ieders belang.

Het verbruik van brandstoffen gaat helaas gepaard met de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen zoals roet, NOx-en en zwaveldioxine. Deze schadelijke stoffen verontreinigen de lucht en kunnen daarbij schadelijk zijn voor de gezondheid. CO2 is voor een groot deel verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Het broeikaseffect is van nature aanwezig, en dat is maar goed ook, want anders zou het gemiddeld hier op aarde 18 graden vriezen. Dankzij het broeikaseffect is het een stuk warmer op aarde, zo’n 15 graden Celsius. Alleen door extra uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, stijgt de gemiddelde temperatuur. Een paar graden stijging heeft al een groot effect op ons klimaat en de leefomgeving van alle mensen, dieren en planten. Zo kan het weerbeeld meer wisselen en krijgen wij te maken met heftiger neerslag, onweer en stormen. Ook smelten de ijskappen van de polen sneller waardoor de zeespiegel stijgt. Gevolgen zijn meer grote overstromingen en daarbij verandert de leefomgeving van diverse soorten dieren ingrijpend. Zo heeft de poolbeer het erg moeilijk gekregen doordat er steeds minder gebied is waar hij kan jagen.

Zuinig rijden

Om de CO2-uitstoot te reduceren hebben wij diverse maatregelen getroffen. Bij Harteman zijn de vrachtwagens verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de CO2-emissie, nauw gevolgd door de graafmachines. Brandstof besparende maatregelen hebben daardoor meteen een groot effect op de CO2-reductie. Zo hebben de meeste chauffeurs een cursus “Het Nieuwe Rijden” of “Rijoptimalisatie” gevolgd en zijn er diverse malen voorlichting geweest over het onderwerp “Zuinig rijden of zuinig draaien”. Een zuinige rij- of draaistijl kan tot wel 7% reductie geven, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 22.000 liter.

Doelstellingen

Harteman heeft in 2013 zich als doel gesteld om per medewerker 5% reductie te behalen in de CO2-uitstoot over een periode van 5 jaar. Deze periode wordt afgesloten aan het einde van dit jaar en wij gaan dan na of wij deze reductiedoelstellingen gehaald hebben. Om nu al een beeld te hebben hoe wij in juli een “voorlopige footprint” 2017 opgesteld. Deze hebben wij vergeleken met de footprint voor 2013. Vervolgens hebben wij de CO2-emissie per medewerker in kaart gebracht.

Voor de totale CO2-uitstoot verwachten wij per werknemer een reductie te kunnen behalen van 10%. Dat is twee keer zoveel als onze doelstelling van 5%. Voor de directe emissies, waaronder het dieselverbruik, verwachten wij een reductie van 8%.  Onze doelstelling is 5%, dus wij denken deze te kunnen behalen.  De indirecte emissies, op dit moment alleen bestaande uit elektriciteit, verwachten wij een reductie te kunnen behalen van 85% terwijl wij een doelstelling hadden van 10%. Dit mede dankzij de overgang op windenergie uit Nederland. Dit is natuurlijk een hele mooie uitkomst waar wij erg tevreden over zijn.

Euro 6 motoren vrachtwagens

In 2017 heeft Harteman 4 nieuwe vrachtwagens met een euro-6 motor aangeschaft. Ten opzichte van een vrachtwagen met een euro 5 -motor geeft een vrachtwagen met euro 6-motor ongeveer 3% minder CO2-uitstoot.

X-mile toevoeging aan onze diesel

Vanaf juli 2017 voegt onze brandstofleverancier een middel aan de diesel toe waardoor de vrachtwagens, bedrijfsauto’s en graafmachines ongeveer 5% zuiniger worden. Deze toevoeging heet X-mile. Wij zijn erg benieuwd naar het effect op onze CO2 emissie.


Deel dit artikel