Groene energie

In het eerste kwartaal van 2016 hebben wij een review gehouden over het jaar 2015. Hieruit blijkt dat onze totale CO2 uitstoot per werknemer met 7,8% is gedaald ten opzichte van het basisjaar 2013. Hier zijn wij uiteraard erg trots op en is voor ons een opsteker om door te gaan. Wij blijven ons inzetten om machines in te kopen die voldoen aan de hoogste eisen op gebied van brandstofverbruik en emissies. Ook gaan wij komend jaar bezig met de maatregelenlijst die de SKAO eind 2015 heeft ingevoerd om na te gaan of wij op nieuwe gebieden de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren.

 

In het eerste kwartaal van 2016 hebben wij al een start gemaakt met het invoeren van maatregelen ter vermindering van onze CO2-uitstoot. Vanaf maart 2016 kopen wij groene energie in voor ons kantoor aan de Zuiderhavenweg in Tiel. Wij verwachten daarmee een besparing te kunnen behalen van ongeveer 2% op onze totale CO2-uitstoot om zo onze doelstelling van 5% reductie in 2017 te kunnen behalen. Via onderstaande link kunt u ons certificaat van groene stroom dowloaden.

/app/webroot/img/userfiles/files/Keurmerk%20groene%20energie%20Certiq.pdf


Deel dit artikel