Energiemanagementprogramma 2017-2025

Samenwerken aan uw leefruimte

"Samenwerken aan uw leefruimte". Dat is onze slogan. Dit geldt natuurlijk ten aanzien van onze GWW-projecten, zand & grind en onze transportdiensten, maar wij willen dit ruimer zien. Leefruimte is naast een mooie en comfortabele leefruimte ook:

  • de natuur waar wij samen met alle dieren en planten onderdeel van uitmaken;
  • het water wat wij drinken;
  • de bodem en gronden die wij cultiveren of als natuur en recreatie gebruiken;
  • het oppervlaktewater dat een leefomgeving biedt aan allerlei soorten planten en dieren op en in het water;
  • de lucht die wij inademen;
  • het klimaat en de weersomstandigheden waar wij van kunnen genieten of juist niet;
  • mogelijkheden van winning van grondstoffen.

Samenwerken aan uw leefruimte is kortom ook de zorg voor het milieu en een fijne leefomgeving. Daarom richten wij onze aandacht niet alleen op onze projecten, producten en diensten, maar ook op de leefomgeving en het milieu. Een fijne leefomgeving en een goed milieu is tenslotte in ieders belang.

Het verbruik van brandstoffen voor bijvoorbeeld onze vrachtwagens en graafmachines gaat gepaard met de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen zoals roet, NOx-en en zwaveldioxine. Deze schadelijke stoffen verontreinigen de lucht en kunnen daarbij schadelijk zijn voor de gezondheid. CO2 is voor een groot deel verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Het broeikaseffect is van nature aanwezig, en dat is maar goed ook, want anders zou het gemiddeld hier op aarde 18 graden vriezen. Dankzij het broeikaseffect is het een stuk warmer op aarde, zo’n 15 graden Celsius. Alleen door extra uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, stijgt de gemiddelde temperatuur. Een paar graden stijging heeft al een groot effect op ons klimaat en de leefomgeving van alle mensen, dieren en planten. Zo kan het weerbeeld meer wisselen en krijgen wij te maken met heftigere neerslag, onweer en stormen. Ook smelten de ijskappen van de polen sneller waardoor de zeespiegel stijgt. Gevolgen zijn meer grote overstromingen en daarbij verandert de leefomgeving van diverse soorten dieren ingrijpend. Zo heeft de poolbeer het erg moeilijk gekregen doordat er steeds minder gebied is waar hij kan jagen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor Harteman in het zorg dragen voor het milieu, een positief aandeel hebben in de maatschappij en het stimuleren van activiteiten en verenigingen door middel van sponsoring en inzet van materieel. Denk hierbij aan het terugdringen van de CO2, inzet van materieel dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van uitstoot en brandstofverbruik, het inkopen van energiezuinige apparatuur, het verschaffen van een werk- en leerplaats voor stagiairs, studenten en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en sponsoring van Appelpop en diverse sportverenigingen en goede doelen.

Om de CO2-emissie te reduceren heeft de SKAO een CO2-prestatieladder opgericht met als doel aan bedrijven en organisaties die begaan zijn met het milieu en hun CO2-emissie willen reduceren een middel te bieden om hieraan vorm te bieden binnen de organisatie. De ontwikkeling van de CO2-prestatieladder is gebaseerd op het GHG-protocol (Green House Gas-protocol) van de WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) en de WRI (World Resource Institute). Ook de hier voorgeschreven ISO 14064-normen bouwen voort op het GHG-protocol. Doel van de ontwikkeling van deze normen en standaards zijn de wereldwijde reductie van de CO2-emissie.

Harteman wil graag hieraan meedoen en de CO2-uitstoot ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten verminderen. Om deze CO2-uitstoot te verminderen heeft Harteman een managementreductiesysteem ontwikkeld conform de eisen van de CO2-prestatieladder van de SKAO.

Energiemanagementprogramma

Om ons beleid op concrete wijze handen en voeten te geven hebben wij een energiemanagementprogramma opgesteld. Hierin is terug te vinden hoe ons managementsysteem eruit ziet, wat precies onze doelstellingen zijn, welke maatregelen wij nemen en welke reductie in onze CO2 uitstoot wij van onze maatregelen verwachten. Het energiemanagementprogramme kunt u hier inzien en downloaden.


Deel dit artikel