Terreininrichting Brede Zorgschool te Tiel

De Brede Zorgschool is een initiatief dat voortkomt uit een nauwe samenwerking tussen gemeente Tiel, woningcorporatie SVT, zorginstelling ’s Heeren Loo en de Cambier van Nootenschool. Deze school zal zich richten op onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking welke in sommige gevallen gepaard gaat met een lichamelijke beperking. Alle nodige faciliteiten om deze kinderen zorg en onderwijs te bieden  zullen binnen dit complex aanwezig zijn. Zo biedt de Brede Zorgschool woonruimte aan de oudere leerlingen waarin zij onder toezicht kunnen wennen aan het zelfstandig wonen. Woningcorporatie SVT realiseert binnen dit plan 21 huur appartementen welke bestemd zijn voor de sociale huursector.

In opdracht van gemeente Tiel zal Harteman Weg- en Waterbouw B.V. in de komende periode uitvoering geven aan de complete terreininrichting rond de Brede Zorgschool te Tiel. Zowel het bouwrijp als het woonrijp maken van deze locatie gelegen aan de Rivierenlandlaan behoort tot onze opdracht welke een goed voorbeeld geeft van de synergie tussen de verschillende onderdelen van ons bedrijf. Zo zal naast ons wegenbouwbedrijf Harteman Zand- en Grindhandel zorgdragen van de leverantie van benodigde bouwstoffen, Harteman Verhuur zal de nodige transportactiviteiten uitvoeren en Geotron zal de voorkomende onderzoeks- en boorwerkzaamheden voor haar rekening nemen. Naar verwachting zal de nieuwe school begin 2015 in gebruik worden genomen.  


Deel dit artikel

Nieuwsarchief