Plaatsen meetbaken Maasvlakte te Rotterdam

In opdracht van een Nederlandse oliemaatschappij plaatst Harteman een viertal diepe en twaalf ondiepe meetmerken ter monitoring van eventuele bodemdaling tijdens de exploitatie van een gasveld dat circa 7 kilometer uit de kust is gepositioneerd. Door middel van verticale boringen tot dieptes tussen 75 en 100 meter onder het maaiveld worden ruimtes gecreëerd waarin permanente casingbuizen worden aangebracht. In deze casingbuizen worden meetbaken geplaatst welke nagenoeg zonder wrijvingsweerstand van bovenliggende grondlagen kunnen bewegen. Met deze meetbaken kan gedurende de exploitatie van het gasveld een duidelijke monitoring plaatsvinden van de bewegingen van de ondergrond. Rond elk van de vier diepe meetmerken worden drie ondiepe merken geplaatst waarmee het verschil kan worden verrekend dat ontstaat door het inklinken van de bovengrond welke recentelijk is opgebracht.   


Deel dit artikel

Nieuwsarchief