Rioolrenovatie Bloemenbuurt Tiel

In opdracht van de Gemeente Tiel zal Harteman Weg- en Waterbouw B.V. het komende jaar met regelmaat te zien zijn in de Tielse Bloemenbuurt. Harteman gaat het huidige riool van de Bloemenbuurt renoveren. Het betreft onder andere de Begoniastraat, Leliestraat, Scheeringlaan, Tulpstraat en de Violierstraat in Tiel.

Onlangs is Harteman gestart met de werkvoorbereiding. Het project kent een strakke planning. Eind november zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden in de Bloemenbuurt al van start gaan. Per 1 december 2014 zal de rioolrenovatie starten op de Leliestraat. Het riool in de Tielse Bloemenbuurt binnen onze opdracht zal naar verwachting in het najaar van 2015 gerenoveerd zijn.

De huidige riolering is voornamelijk vanwege ouderdom en capaciteitsvergroting aan renovatie toe. Bij de rioolrenovatie vervangen we deels de hoofdriolering en bijbehorende huisaansluitingen. Bij een ander deel in de Bloemenbuurt worden alleen de huisaansluitingen vervangen. Harteman Weg- en Waterbouw zal tevens gedeelten van de bestaande verhardingen vervangen.

Graag informeren wij u over de voortgang van dit project. Download hier de globale fasering en planning van dit project. Hier kunt u tevens de presentatietekening van de gemeente Tiel downloaden.

Bewoners van de Bloemenbuurt ontvangen spoedig een informatieflyer met nadere informatie en een vragenformulier op de achterzijde. Welke naast ons projectspecifieke e-mailadres kan worden gebruikt bij eventuele vragen over dit project.

Heeft u nadere vragen over deze rioolrenovatie? Stel uw vraag per e-mail via bloemenbuurt@harteman.com en u ontvangt spoedig een reactie.

 

CO2 Prestatieladder
Voor dit project houdt Harteman de CO2 uitstoot bij en zijn er concrete reductiedoelstellingen geformuleerd en is o.a. een energiemeetplan opgesteld. Klik hier voor meer informatie.


Deel dit artikel

Nieuwsarchief