Sloop "Achter de Poort" fase 4 te Culemborg

Uit een samenwerking tussen gemeente Culemborg en KleurrijkWonen is het plan ontstaan de Culemborgse wijk “Achter de Poort” gefaseerd te voorzien van 216 nieuwbouwwoningen. Inmiddels wordt aanvang gemaakt met de vierde en laatste fase van dit omvangrijke project waarbij Harteman opdracht heeft gekregen voor de sloop van 61 woningen.

In de periode van begin januari tot 17 maart 2017 zal Harteman uitvoering geven aan deze sloopwerkzaamheden welke zullen aanvangen met het saneren van aanwezig asbest. Aansluitend aan het sloopproject zal Harteman het terrein bouwrijp maken waarna in mei 2017 gestart wordt met de bouw van 58 woningen welke bestaan uit 49 eengezinswoningen, 5 levensloopbestendige en 4 seniorenwoningen. 


Deel dit artikel

Inloggen DITO