Herinrichting Weverstraat te Ophemert

In opdracht van AVRI wordt door Harteman de Weverstraat in Ophemert volledig heringericht. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit het opbreken van bestaande verharding en riolering, sanering van verontreinigde grond, aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel en de aanleg van bovengrondse infrastructuur.


Deel dit artikel

Inloggen DITO